Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Danh sách đề tài nhóm thảo luận môn Tổ chức xã hội và phân tầng xã hội

STT
NHÓM
ĐỀ TÀI
1
Lê Văn Đại
Nhận xét và bình luận bài viết của Mac Weber giai cấp địa vị đẳng phái (1992) bản dịch trích từ tác phẩm Economy and Society.

2
Nguyễn Văn Thành
Làng Việt truyền thống (xem tác phẩm của Nguyễn Từ Chi)
3
Nguyễn Hồng Trang
Biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay (xem Tạ Ngọc Tấn 2010 một số vấn đề về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay-nxb chính trị)

4
Lê Minh Thống
Phân tầng xã hội và nghèo đói ở đô thị : nguyên nhân và thực trạng nghèo đói

5
Kiều Thị Hồ Hiền
Phân tầng xã hội và nghèo đói ở nông thôn: nguyên nhân, thực trạng và giải pháp giảm nghèo

6
Nguyễn Thanh An
Phân tầng xã hội và thực trạng nghèo đói ở dân tộc thiểu số miền núi

7
Vũ Thị Trang
Phân tầng xã hội về giới

8
Trần Huy Minh
Phát triển kinh tế trong mối quan hệ với công bằng xã hội

9
Trần Huy Hoàng
Phân tầng xã hội không chính thức với vấn đề tham nhũng ở Việt Nam


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification