Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Lịch thi học kỳ 2 các môn chuyên ngành nhân học năm học 2010 - 2011

TRƯỜNG ĐH KHXH & NV
KHOA NHÂN HỌC

LỊCH THI MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2010 – 2011
CƠ SỞ: thủ đức
I. SINH VIÊN NĂM HAI, KHÓA 2009 - 2012
STT
THỨ
NGÀY THI
TIẾT/GIỜ THI
MÔN THI
PHÒNG
Ghi chú
1
Thứ ba
7/6/2011
6 – 8
Lý thuyết văn hóa
Phương pháp xl hình ảnh (nộp tiểu luận)
A1 - 02
2
Thứ năm
9/6/2011
6 – 8
Cộng đồng các dân tộc VN và chính sách dân tộc
A1 - 03
3
Thứ ba
14/6/2011
9 – 10
Văn hóa truyền thông đại chúng
Nhân học về giới (nộp tiểu luận)
A1 - 41
4
Thứ sáu
17/6/2011
Lịch sử phát triển các lý thuyết Nhân học (Nộp tiểu luận)
5
Thứ tư
22/6/2011
9 – 10
Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
Những vấn đề tộc người đương đại (nộp tiểu luận)
A1 - 21
6
Thứ hai
27/6/2011
Nhân học đô thị (nộp tiểu luận)
II. SINH VIÊN NĂM BA, KHÓA 2008 – 2012

STT
THỨ
NGÀY THI
TIẾT/GIỜ THI
MÔN THI
PHÒNG
Ghi chú
1
Thứ năm
9/6/2011
9 – 10
Nhân học biển và vấn đề nghiên cứu biển tại VN
A1 – 03
2
Thứ sáu
20/6/2011
6 – 8
Nhân học tôn giáo
Nhân học phát triển Tây Nguyên, Trung Bộ (nộp tiểu luận)
A1 – 21
Chuyển từ ngày 17 sang ngày 20/6
3
Thứ tư
22/6/2011
6 – 8
Phương pháp xldl định lượng (l.thuyết)
A1 – 21
9 – 10
Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
A1 – 21
4
Thứ sáu
24/6/2011
6 – 10
Phương pháp định lượng (thực hành)
A.11
5
Thứ hai
27/6/2011
Nhân học dân số tộc người (nộp tiểu luận)
6
Thứ tư
29/6/2011
Nam Bộ những vấn đề ls kt vh xh
7
Thứ năm
30/6/2011
Nộp niên luận
II. SINH VIÊN NĂM NHẤT, KHÓA 2010 – 2014
STT
THỨ
NGÀY THI
TIẾT/GIỜ THI
MÔN THI
PHÒNG
Ghi chú
1
Thứ ba
7/6/2011
9 – 10
Cơ sở khảo cổ học
A1 – 02
2
Thứ ba
14/6/2011
6 – 8
Bảo tàng học và di sản văn hóa
A1 – 41

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification