Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Đề tài môn Nhân Học Ngôn Ngữ.

1. Trình bày Thuyết tương đối của Sapir-whorf (tài liậu tham khảo: Trên mạng khá nhiều, tiếng Anh là chủ yếu. Chỉ cần đánh: Sapir-Whorf hypothesis trên Google là có. Tiếng Việt cũng có nhưng it1 hơn)
2. Thông kê những TỪ ĐƠN (tức từ chỉ có 1 âm tiết như lúa, gạo, xôi, rơm, rạ,...) chỉ cấy lúa, hoạt động sản xuất luá, các sản phẩm từ cây lúa,..., qua đó nêu mối quan hệ giữa ngôn ngữ với văn hoá.
3. So sánh từ xưng hô trong tiếng Việt - tiếng Anh. Có mối liên hệ nào không giữa từ ngữ xưng hô và văn hoá?
4. Vấn đề giới trong tiếng Việt.
5. Chính sách ngôn ngữ của nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám đối với tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc ít người.
Hai buổi cuối cùng của chuyên đề sẽ dành để thuyết trình.

1 nhận xét:

Duc Phe0 nói...

mấy cái đề tài thầy cho nghe hấp rẫn quá ha ^^!

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification