Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Đề ôn tập môn du lịch.

1. Sự tưởng tưởng / ảo tưởng của du khách về đích đến được hình thành như thế nào? Có ảnh hưởng ra sao đến trưng bày văn hóa của đích đến? Các đích đến dung phương pháp gì để xây dựng nên các trưng bày văn hóa đó.

2. Tại sao du khách lại tìm sự chân thật trong du lịch . Hãy trình bày quan niệm về sự chân thật . Theo Macannell , Cohen và các nhà hậu hiện đại luận như Causey và Pretes.

3. Hàng hóa hóa là gì ? nó ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa của cộng đồng chủ?

4. Nghiên cứu về giới trong du lịch , tập trung vào những vấn đề gì?

5. Đặc điểm của sự tương tác giửa chủ và khách là gì ? chủ thường bị cho là yếu thế hơn khách trong sự tương tác đó đúng không?

6. Hãy phân tích các tác động của cộng đồng chủ về mặt văn hóa – xã hội

7. Khái niệm chu kì vòng đời của các điểm du lịch là gì ? nó có vai trò như thế nào trong việc định hướng phát triển du lịch.

8. Du lịch bền vững là gì? Vai trò và lợi ích của cộng đồng chủ ra sao trong việc phát triển du lịch bền vững ?

9. Trình bày các nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification