Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Đề tài môn Sinh Thái nhân văn

Lưu ý: Thầy không yêu cầu chọn một trong các câu hỏi đó để làm tiểu luận, mà các bạn có thể tìm các vấn đề liên quan đến câu hỏi đó để làm đề tài tiểu luận.

Câu hỏi ôn tập
1. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống sinh thái. Các nguyên nhân chính dẫn đến sự mất
cân bằng sinh thái.
2. Đa dạng sinh học là gì? Các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học? Làm thế nào để
bảo vệ đa dạng sinh học.
3. Các chu trình dinh dưỡng trong tự nhiên và vai trò của chúng đối với sự sống trên trái
đất.
4. Hiệu ứng nhà kính là gì? Nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng hiệu ứng nhà kính
5. Vai trò của tầng ôzôn đối với sự sống trên trái đất. Nguyên nhân và hậu quả của sự suy
giảm tầng ô zôn.
6. Thế nào là sự bùng nổ dân số. Anh hưởng của sự bùng nổ dân số đối với tài nguyên và môi
trường.
7. Anh hưởng của các cuộc Cách Mạng NN và CMCN đối với tài nguyên và môi trường.
8. Trình bầy các tác động chính của con người lên các hệ sinh thái tự nhiên
9. Tác động của con người đến lớp phủ thực vật (tài nguyên rừng). Cân phải có những chính
sách và hành động gì để quản lý bền vững nguồn tài nguyên này.
10. Trình bày các tác động của con người lên nguồn tài nguyên đất
11. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng tài nguyên môi trường.
12. Trình bày khái niệm tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh. Cần phải có
những nguyên tắc quản lý nào nhằm bảo đảm sử dụng hợp lý và bền vững các nguồn tài
nguyên này?
13. Ý nghĩa của nước và sự cân bằng nước trong tự nhiên. Các nguyên nhân chính gây suy
giảm số lượng và chất lượng nước.
14. Anh hưởng môi trường của việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên năng lượng.
Trình bày một số chiến lược quản lý nhằm sử dụng bền vững nguồn tài nguyên này.
15. Trình bày các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Anh hưởng của sự ô nhiễm nước đến
sức khoẻ con người và đời sống sinh vật.
16. Thế nào là ô nhiễm không khí? Các tác động môi trường của ô nhiễm không khí và một
số biện pháp khắc phục.
17. Tác động môi trường của chất thải rắn. Các giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm từ chất
thải rắn.

1 nhận xét:

Duc Phe0 nói...

mọi người ơi!!! môn này thầy yêu cầu làm thế nào vậy???
Lớp mình cùng tham gia giải đáp thắc mắc nhá :))

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification