Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Lịch học chính thức các môn chuyên ngành.

SINH VIÊN NHÂN HỌC NĂM THỨ BA, KHÓA 2009 – 2012
Môn học bắt buộc :15 tín chỉ

STT
MÔN HỌC
SỐ TÍN CHỈ
CÁN BỘ GIẢNG DẠY
1
Phương pháp xử lý dữ liệu định tính
3
GV. Lê Thị Mỹ Dung
TS. Nguyễn Đức Lộc
2
Thân tộc – hôn nhân gia đình
3
TS. Thành Phần
TS. Đặng Thị Kim Oanh
3
Tổ chức xã hội và phân tầng xã hội
2
PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp
4
Nhân học sinh thái nhân văn
2
ThS. Bàng Anh Tuấn
5
Trung Bộ: những vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tộc người
3
Ths. Trương Văn Món
6
Nhân học tôn giáo
3
GV. Lê Thị Mỹ Dung
TS. Huỳnh Ngọc Thu
TS. Nguyễn Đức Lộc
7
Nhân học du lịch
3
TS. Trương Thi Thu Hằng
Tổng cộng
18

Học phần tự chọn: 7 tín chỉ (sinh viên chọn 2 trong 3 môn)

STT
MÔN HỌC
SỐ TÍN CHỈ
GIÁO VIÊN
7
Phương pháp đánh giá nhanh có sự đồng tham gia (PRA)
2
TS. Nguyễn Đức Lộc
8
Dân số học tộc người
3
TS. Đặng Thị Kim Oanh
9
Văn hóa kinh doanh
2
TS. Vũ Nhi Công

Tổng cộng
7
1 nhận xét:

Nặc danh nói...

sao ngày học nó bị mất tích rồi, lên chủ yếu để xem ngày học mà không thấy thì botay rồi.

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification