Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Thời khóa biểu học kỳ 1 các môn chuyên ngành, năm học 2011 - 2012 (dự kiến)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2011 - 2012.
CƠ SỞ: LINH TRUNG – THỦ ĐỨC
I. SINH VIÊN NĂM BA, KHÓA 2009 - 2013
THỨ
TIẾT
PHÒNG
MÔN HỌC
SỐ TIẾT
GIẢNG VIÊN
NGÀY BẮT ĐẦU – KẾT THÚC
GHI CHÚ
HAI
1 – 5
Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (thực hành)
30
GV. Lê Thị Mỹ Dung
TS. Nguyễn Đức Lộc
Từ ngày 10/10 đến ngày 14/11/2011
6 – 10
BA
1 – 5
Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (lý thuyết)
15
GV. Lê Thị Mỹ Dung
TS. Nguyễn Đức Lộc
Từ ngày 20/9 đến ngày 4/10/2011
Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (thực hành)
30
Từ ngày 8/11 đến ngày 13/12/2011
6 – 10
Thân tộc – hôn nhân – gia đình
45
PGS. TS Thành Phần
TS.Đặng Thị Kim Oanh
Từ ngày 18/10 đến ngày 6/12/2011
1 – 5
Trung Bộ: những vấn đề kt, vh, xh và tộc người
45
ThS. Trương Văn Món
Từ ngày 12/10 đến ngày 7/12/2011
6 – 10
Nhân học du lịch
45
TS. Trương Thị Thu Hằng
Từ ngày 21/9 đến ngày 15/11/2011
NĂM
1 – 5
Nhân học tôn giáo
45
GV. Lê Thị Mỹ Dung
TS. Huỳnh Ngọc Thu
TS. Nguyễn Đức Lộc
Từ ngày 22/9 đến ngày 17/11/2011
6 – 10
Phương pháp đánh giá nhanh có sự đồng tham gia PRA
30
TS. Nguyễn Đức Lộc
Từ ngày 3/11/2011 đến ngày 8/12/2011
SÁU
1 – 5
Nhân học sinh thái nhân văn
30
ThS. Bàng Anh Tuấn
Từ ngày 23/9 đến ngày 28/10/2011
6 – 10
Tổ chức xã hội và phân tầng xã hội
30
PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp
Từ ngày 4/11 đến ngày 9/12/2011
BẢY
1 – 5
Dân số học tộc người
45
GS. TS Ngô Văn Lệ
TS. Đặng Thị Kim Oanh
Từ ngày 14/10 đến ngày 9/12/2011
6 – 10

1 nhận xét:

tran thi hong hanh nói...

ngày nào thì bắt đầu học zậy lớp mình nhỉ?

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification