Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần qua mạng cho sinh viên hệ chính quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học phần qua mạng cho sinh viên hệ chính quy
học kỳ 1, năm học 2011 – 2012
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần qua mạng các môn học cho sinh viên hệ chính quy,  học kỳ 1, năm học 2011 – 2012 như sau:
-          Thời gian đăng ký:
o   Sinh viên năm 4 khoá 2008: đăng ký từ ngày 23/8/2011 đến hết ngày 25/8/2011.
o   Sinh viên năm 3 khoá 2009: đăng ký từ ngày 26/8/2011 đến hết ngày 28/8/2011.
o   Sinh viên năm 2 khoá 2010: đăng ký từ ngày 29/8/2011 đến hết ngày 01/9/2011.
-          Cách thức đăng ký:
o   Đăng ký trực tuyến trên mạng Internet tại Website của Phòng Đào tạo, địa chỉ: http://www.pdt.hcmussh.edu.vn, vào mục Đăng ký học phần.
o   Sinh viên sử dụng tài khoản của mình để đăng ký học phần (có hướng dẫn trên Website).
o   Nếu không đăng nhập được, quên mật khẩu hoặc thắc mắc về việc đăng ký học phần, sinh viên liên hệ theo địa chỉ email hoangvu0107@yahoo.com để được hướng dẫn.
-          Điều kiện đăng ký:
o   Sinh viên các khoá đăng ký đúng theo thời gian đã quy định.
o   Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không được vượt quá số tín chỉ cho phép (kể cả môn học lại).
-          Chỉnh sửa đăng ký học phần, đăng ký bổ sung: nội dung cụ thể sẽ thông báo vào ngày 05/9/2011.

 • Sinh viên lưu ý:
  • Đề nghị sinh viên đăng ký học phần theo quy định, Phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký trễ hạn.
  • Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.
  • Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.
  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website Phòng Đào tạo (http://www.pdt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký và nhận kết quả đăng ký.
  • Phòng Đào tạo sẽ trả phiếu kết quả đăng ký cho Khoa, Bộ môn theo thời gian quy định (sẽ thông báo sau), sinh viên tự bảo quản phiếu kết quả đăng ký môn học của mình.
  • Thời gian, hình thức đăng ký môn học lại, học cải thiện sẽ được thông báo sau ngày 12/9/2011 (môn học cải thiện chỉ được đăng ký một lần và không được hủy).

                                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2011
                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification