Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Nhiều học bổng cho SV ĐH KHXH & NV - ĐHQG - HCM

Phòng Công tác sinh viên trường ĐH KHXH & NV thông tin đến sinh viên trường các học bổng cho sinh viên trường như sau:

I, Học bổng công ty Công ty AEON
Số lượng của học bổng : 07 suất
Giá trị học bổng:             6,000,000 VNĐ/sinh viên/năm
Điều kiện xét tuyển:
-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tư cách đạo đức tốt;
-         Là sinh viên chính quy năm 2 (khóa 2010) hoặc năm 3 (khóa 2009);
-         Điểm trung bình học tập năm học 2010 – 2011 đạt loại giỏi;
-         Chưa được nhận học bổng tài trợ nào trong năm học 2011 - 2012.
Hồ sơ học bổng bao gồm:
1.      Đơn xin học bổng (bằng tiếng Việt);
2.      Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật của địa phương (nếu có);
3.      Phiếu điểm năm học 2010 – 2011 có xác nhận, đóng dấu;

Phòng CTSV đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xét chọn từ một đến hai sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước ngày 26 tháng 8 năm 2011.


II, Học bổng Quỹ Đầu tư Hàn Quốc (Korea Investment Management Company)
Theo tinh thần thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) và Quỹ Đầu tư Hàn Quốc (Korea Investment Management Company) năm 2011. Quỹ Đầu tư Hàn Quốc sẽ dành 15.000 USD trao học bổng cho sinh viên ĐHQG-HCM, trong đó 3.000USD dành cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cụ thể :
Số lượng của học bổng : 15 suất
Giá trị học bổng:             200 USD/suất
Điều kiện xét tuyển:
-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tư cách đạo đức tốt;
-         Điểm trung bình học tập tốt (điểm tích lũy tính đến HK I năm học 2010 – 2011 từ loại khá 7,0 trở lên);
-         Chưa được nhận học bổng tài trợ từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2010 - 2011.
-         Đạc biệt ưu tiên các sinh viên: Ngành Hàn Quốc học, cán bộ Đoàn – Hội, sinh viên nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội – Công tác xã hội.
Hồ sơ học bổng bao gồm:
1.      Đơn xin học bổng (theo mẫu);
2.      01 ảnh 3 x 4 cm;
3.      Bài trình bày về hoàn cảnh bản thân, định hướng tương lai (bằng tiếng Việt, không quá 02 trang A4);
4.      Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật của địa phương;
5.      Phiếu điểm tính đến HK I năm học 2010 – 2011 có xác nhận, đóng dấu;
6.      Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được trong vòng 3 năm gần đây;
7.      Hai thư giới thiệu (giáo viên và Chi Đoàn/Đoàn trường).

Phòng CTSV đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xét chọn từ một đến hai sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước ngày 15 tháng 9 năm 2011.


III, Học bổng của tổ chức từ thiện Tổ chức từ thiện In Sewa Ltd
Từ năm 2011, Tổ chức từ thiện In Sewa Ltd. Sẽ trao học bổng cho sinh viên viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức phấn đấu vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập và sinh viên khuyết tật của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn thuộc ĐHQG-HCM. Thông tin chi tiết như sau:
Số lượng của học bổng : 04 suất
Giá trị học bổng: 285,71 usd/ sinh viên/ năm
Tiêu chuẩn:
+ Là sinh viên năm thứ nhất năm học 2010 – 2011 (khóa 2010) hoặc sinh viên mới trúng tuyển đại học năm học 2011 – 2012.
+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Đối với sinh viên mới trúng tuyển năm 2011:
- Là học sinh học giỏi và có hạnh kiểm tốt trong 03 năm học THPT trước khi thi vào đại học;
- Kết quả thi vào đại học đều đạt bằng hoặc trên 8,0 trở lên, với tổng số điểm đạt trên điểm chuẩn vào ĐHQG-HCM năm học 2011 – 2012 theo nguyện vọng I.
Đối với sinh viên năm thứ 1 (khóa 2010 – 2014):
- Là sinh viên hệ chính quy của ĐHQG-HCM có kết quả học tập giỏi, rèn luyện tốt, căn cứ trên kết quả học tập và phấn đấu của năm học 2010 – 2011.
Lưu ý:
- Học bổng ưu tiên cho sinh viên diện khuyết tật của trường;
- Sinh viên đủ điều kiện sẽ được nhận học bổng của In Sewa Ldt. Trong 4 năm liên tiếp. Trong quá trình học tập, nếu sinh viên nào đã nhận được học bổng mà không duy trì kết quả học tập loại giỏi (từ 8,0 trở lên) thì từ năm đó sẽ bị thay thế bằng sinh viên khác cùng khóa mà đạt tiêu chí được nhận học bổng.
- Sau khi tổng kết học kỳ, sinh viên được nhận học bổng có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả học tập về ĐHQG-HCM (định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm).
- Học bổng In Sewa Ltd. Sẽ bị cắt nếu sinh viên: không gửi báo cáo kết quả học tập đúng thời hạn; vi phạm nội quy của nhà trường, của ĐHQG-HCM, vi phạm pháp luật, hoặc không đủ sức khỏe học tập.
Hồ sơ xin học bổng:
Đối với sinh viên mới trúng tuyển năm 2011:
- Đơn dự tuyển để xin học bổng (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao học bạ THPT trước khi thi vào đại học;
- Bản sao Phiếu điểm thi vào đại học năm học 2011 – 2012;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương.
+  Đối với sinh viên năm thứ 1 (khóa 2010 – 2014):
- Đơn dự tuyển để xin học bổng (theo mẫu đính kèm);
- Phiếu điểm năm học 2010-2011 có xác nhận, đóng dấu;
- Bảng điểm rèn luyện năm học 2010 – 2011 từ 80.0 trở lên;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương.
- Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền (nếu có).

Phòng CTSV đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn thông báo và xét chọn sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước ngày 01 tháng 9 năm 2011.


IV, Học bổng Mitsubishi UFJ thuộc Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi UFJ
Theo thông báo của Quỹ học bổng Mitsubishi UFJ thuộc Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi UFJ về việc trao học bổng thường niên cho sinh viên của Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM), trong đó có 08 suất dành cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thông tin cụ thể như sau:
Số lượng của học bổng : 08 suất
Giá trị học bổng: 310USD/suất.
Tiêu chuẩn:
-         Là sinh viên chính quy, đang học năm thứ 3 (khóa 2009) hoặc năm thứ 4 (khóa 2008) của trường.
-         Có kết quả học tập đạt loại khá giỏi trở lên.
-         Có tư cách đạo đức tốt (điểm rèn luyện từ 70 trở lên).
-         Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2011 – 2012.
Hồ sơ học bổng bao gồm:
1.      Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng (theo mẫu).
2.      Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của trường.
3.      Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
Phòng CTSV đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xét chọn từ một đến hai sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước ngày 22 tháng 9 năm 2011.


V, Học bổng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting
Theo thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting về việc trao học bổng cho sinh viên của Trường Đại họa Khoa học Xã hội và Nhân văn căn cứ vào thành tích học tập trong năm học 2010 - 2011.
Số suất học bổng : 07 suất.
+ Thành tích học tập xuất sắc: 05 suất.
+ Hoàn cảnh khó khăn, học lực khá giỏi: 02 suất.
Giá trị mỗi học bổng: 1.000.000 VNĐ x 10 tháng = 10.000.000 VNĐ
Hồ sơ gồm có:
-         02 Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) có dán hình;
-         01 Bảng điểm năm học 2010 – 2011 (có xác nhận của trường);
-         01 Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết);
-         02 Thư giới thiệu của 2 thầy cô giáo (có ký xác nhận của nhà trường).
-         Các nội dung xác nhận khác (nếu có). Đối với sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
Ngoài ra, vì tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng thông qua Ngân hàng Ngoại thương (Vietconbank Nam Sài Gòn). Quỹ sẽ hỗ trợ mở tài khoản cho các em nhận học bổng của quỹ lần đầu, do đó sinh viên đồng thời gửi kèm với hồ sơ xin cấp học bổng những giấy tờ sau đây:
-         02 Giấy đề nghị Mở tài khoản cá nhân (có ký đủ tên của chủ tài khoản);
-         01 Tấm hình thẻ 3cm x 4cm;
-         02 Bản photocopy Chứng minh nhân dân.
Ø Lưu ý:
- Sinh viên nào đã đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng Vietconbank thì cung cấp số tài khoản và không cần làm hồ sơ mở tài khoản mới.
- Sinh viên đã nhận học bổng của các đơn vị khác không được tham gia xin cấp học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting.

TIÊU CHUẨN:
1. Học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc:

Hạng mục
Tiêu chuẩn bình xét
Điểm số tối đa/ 100
Chi chú
1
Hạnh kiểm, học tập
Thành tích học tập từ 8.0 trở lên, thành tích về đạo đức, hạnh kiểm (điểm rèn luyện năm học 2010-2011 trên 80.0) và được thầy cô giới thiệu
60/100
1. Kèm chứng nhận năng khiếu cụ thể.
2. Trình bày năng khiếu cụ thể.
2
Tinh thần phấn đấu vươn lên và nghiên cứu sáng tạo
Có lòng kiên trì và nghị lực, tinh thần phấn đấu vươn lên và lạc quan có chí tiến thủ, dám nghiên cứu, sáng tạo
10/100
3
Năng khiếu đặc biệt
Có năng khiếu về ngôn ngữ, nghệ thuật, nghề truyền thống, khoa học, khoa học kỹ thuật, thông tin, thể dục hoặc năng lực đặc biệt khác
20/100
4
Tinh thần phục vụ cộng đồng
Có phục vụ cộng đồng, nhiệt tình làm việc công ích xã hội , lòng hiếu thảo, giúp đỡ người khác
10/100

2. Học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi:

Hạng mục
Tiêu chuẩn bình xét
Điểm số tối đa/ 100
Chi chú
1
Hạnh kiểm, học tập
Thành tích học tập từ 7.0 trở lên, thành tích về đạo đức, hạnh kiểm (điểm rèn luyện năm học 2010-2011 trên 80.0) và được thầy cô giới thiệu
60/100
2
Gia cảnh
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn (vừa làm vừa học, phải giúp đỡ kinh tế gia đình v.v…)
20/100
Gửi kèm xác nhận gia cảnh khó khăn
3
Tinh thần phấn đấu vươn lên
Có lòng kiên trì và nghị lực, tinh thần phấn đấu vươn lên và lạc quan có chí tiến thủ
10/100
4
Tinh thần phục vụ cộng đồng
Có lòng hiếu thảo, yêu thương bạn bè và giúp đỡ người khác
10/100

Phòng CTSV đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xem xét và giới thiệu sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của Quỹ học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước ngày 05 tháng 9 năm 2011.


VI, Học bổng “DTL – Thắp sáng ước mơ sinh viên Bình Dương”
Phòng Công tác sinh viên hiện có nhận được công văn số 1163/ĐHQG-CTSV ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc xét trao học bổng “DTL – Thắp sáng ước mơ sinh viên Bình Dương”của Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương đợt 2 năm học  2010 – 2011 và đợt 1 năm học 2011 – 2012 dành cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cụ thể như sau:
Điều kiện xét tuyển:
-   Là sinh viên có hộ khẩu tại Bình Dương;
-   Điểm trung bình học từ loại TB – khá trở lên;
+ Hoặc trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011 của Trường;
- Hoặc có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực thể hiện tài năng như: văn hóa văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, học thuật.
Số lượng học bổng và thời gian:
a.       Đợt 2 năm học 2010 – 2011:
+ Số lượng: 02 suất;
+ Hạn chót nộp hồ sơ: hết ngày 18/8/2011.
b.      Đợt 1 năm 2011 – 2012:
+ Số lượng: 04 suất;
+ Hạn chót nộp hồ sơ: hết ngày 14/10/2011.
Hồ sơ học bổng bao gồm:
1.      Đơn đề nghị xét trao học bổng của cá nhân viết tay, có trình bày thành tích học tập và hoàn cảnh khó khăn của gia đình, dán ảnh 3 x 4cm, có xác nhận của Đoàn thanh niên hoặc Hội sinh viên trường;
2.      Bảng điểm năm học 2010 – 2011 hoặc kết quả thi tuyển sinh năm 2011 có xác nhận, đóng dấu;
3.      Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được;
4.      Hồ sơ chứng minh gia đình có hoàn cảnh đạc biệt khó khăn: Đơn xin xác nhận, sổ hộ nghèo (có chứng thực và xác nhận của địa phương).
Lưu ý: Bìa hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ đề nghị trao học bổng “DTL – Thắp sáng ước mơ sinh viên Bình Dương, năm học …”
Phòng CTSV đề nghị các Khoa/Bộ Môn thông báo rộng rãi đến sinh viên chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV theo mỗi đợt cụ thể ở trên.
Phòng Công tác sinh viên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification