Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Thông báo v/v học cải thiện và các bạn chưa có bằng A.

Thông báo v/v đăng ký học khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp sau khi nộp CC A ng.ngữ không chuyên

Các bạn chưa có bằng A chú ý về việc đăng ký học lại .
 

THÔNG BÁO SỐ 3
V/v đăng ký học lại và học cải thiện
Học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

Phòng Đào tạo sẽ mở đăng ký học lại các môn học thuộc khối kiến thức đại cương cho sinh viên các khóa. Thời gian đăng ký cụ thể như sau:
Sinh viên khóa 2007, 2008: đăng ký vào ngày 15 và 16/9/2011.
Sinh viên khóa 2009: đăng ký vào ngày 19 và 20/9/2011.
Sinh viên khóa 2010: đăng ký vào ngày 21 và 22/9/2011.

Những trường hợp sau đây, sinh viên gửi e-mail để đăng ký môn học:
-          Lớp đầy không thể đăng ký được trên trang web.
-          Đăng ký các môn học chuyên ngành còn thiếu.
-          Đăng ký học lại, học cải thiện các môn chuyên ngành.

Sinh viên tạo file WORD theo mẫu sau đây:

Họ và tên:

Mã số sinh viên:

Mã môn học
Tên môn học
Mã lớp
Hình thức đăng ký


  • Tên môn học và mã lớp: sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu các môn học được mở trong HK1 năm học 2011-2012. 
  • Mã môn học: sinh viên có thể xem trên website của Phòng Đào tạo (mục Văn bản liên quan đào tạo / Bảng mã học phần của trường ĐH KHXH & NV)

Sau khi điền các thông tin đầy đủ theo mẫu, SV gửi vào địa chỉ e-mail: hoangvu0107@yahoo.com với tiêu đề: “Đăng ký tín chỉ bổ sung HK1 năm học 2011-2012”.

Những e-mail gửi SAI TIÊU ĐỀ hoặc THIẾU CÁC DỮ KIỆN như đã thông báo coi như việc đăng ký của SV không được chấp nhận.

Lưu ý:

  1. Sinh viên chỉ đăng ký các môn học thuộc khối kiến thức đại cương qua website của phòng Đào tạo. Không đăng ký các môn học này qua e-mail.
  2. Sinh viên phải sắp xếp thời khóa biểu trước khi đăng ký học lại. Phòng Đào tạo không chấp nhận việc thay đổi thời khóa biểu sau khi đã đăng ký.
  3. Các môn học đã đăng ký trên trang web không đăng ký lại qua e-mail.
  4. Những trường hợp đăng ký sai mã môn học cũng như sai mã lớp sẽ không được chấp nhận đăng ký

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification