Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Lịch học các môn học chuyên ngành

III. SINH VIÊN NHÂN HỌC NĂM THỨ HAI, KHÓA 2009 – 2012.SỐ SV: 110
Môn học bắt buộc :15 tín chỉ

STT
MÔN HỌC
TIẾT
THỜI GIAN BẮT ĐẦU
PHÒNG
1
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam và chính sách dân tộc VN
Thứ ba
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 22/2 đến ngày 10/5/2011
A1 - 13
2
Lịch sử phát triển các lý thuyết Nhân học
Thứ năm
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 24/2 đến ngày 21/4/2011
A1 - 14
3
Lý thuyết văn hóa
Thứ bảy
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 26/2 đến ngày 2/4/2011
A1 - 12
4
Nhân học đô thị
Thứ bảy
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 9/4 đến ngày 14/5/2011
A1 - 12
5
Văn hóa truyền thông đại chúng
Thứ sáu
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 8/4 đến ngày 13/5/2011
A1 - 14
6
Những vấn đề tộc người đương đại
Thứ sáu
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 25/2 đến ngày 1/4/2011
A1 - 14

Tổng cộng
Học phần tự chọn:
STT
MÔN HỌC
TIẾT
THỜI GIAN BẮT ĐẦU
PHÒNG
9
Phương pháp thu thập xử lý dữ liệu hình ảnh
Thứ hai
(tiết 6 – 10)
Từ ngày 21/2 đến ngày 18/4/2011
A1 - 33
10
Nhân học giới
Thứ tư
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 23/2 đến ngày 30/3/2011
A1 – 33
11
Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
Thứ tư
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 6/4 đến ngày 11/5/2011
A1 - 33

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification