Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Thời khóa biểu các môn chuyên ngành khoa Nhân học học kỳ 2, năm học 2010 - 2011


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA NHÂN HỌC
*****

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II, MÔN CHUYÊN NGÀNH NHÂN HỌC
NĂM HỌC 2010 – 2011

 SINH VIÊN NHÂN HỌC NĂM THỨ HAI, KHÓA 2009 – 2012.
Môn học bắt buộc :15 tín chỉ
STT
MÔN HỌC
SỐ TÍN CHỈ
TIẾT
THỜI GIAN BẮT ĐẦU
CÁN BỘ GIẢNG DẠY
1
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam và chính sách dân tộc VN
4
Thứ ba
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 22/2 đến ngày 10/5/2011
GS. TS Ngô Văn Lệ
TS. Đặng Thị Kim Oanh
GV. Lê Thị Mỹ Dung
2
Lịch sử phát triển các lý thuyết Nhân học
3
Thứ năm
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 24/2 đến ngày 21/4/2011
TS. Nghiêm Liên Hương
ThS. Ngô Thị Phương Lan
TS. Ngô Thị Ngân Bình
3
Lý thuyết văn hóa
2
Thứ bảy
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 26/2 đến ngày 2/4/2011
PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp
4
Nhân học đô thị
2
Thứ bảy
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 9/4 đến ngày 14/5/2011
TS. Nghiêm Liên Hương
GV. Phạm Thanh Duy
5
Văn hóa truyền thông đại chúng
2
Thứ sáu
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 8/4 đến ngày 13/5/2011
ThS. Trần Thị Thảo
6
Những vấn đề tộc người đương đại
2
Thứ sáu
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 25/2 đến ngày 1/4/2011
GS. TS Ngô Văn Lệ
Tổng cộng
15

















Học phần tự chọn:
STT
MÔN HỌC
SỐ TÍN CHỈ
TIẾT
THỜI GIAN BẮT ĐẦU
GIÁO VIÊN
9
Phương pháp thu thập xử lý dữ liệu hình ảnh
3
Thứ hai
(tiết 6 – 10)
Từ ngày 21/2 đến ngày 18/4/2011
TS. Huỳnh Ngọc Thu
10
Nhân học giới
2
Thứ tư
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 23/2 đến ngày 30/3/2011
TS. Ngô Thị Ngân Bình
11
Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
2
Thứ tư
(Tiết 6 – 10)
Từ ngày 6/4 đến ngày 11/5/2011
ThS. Đỗ Văn Học
7












0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification