Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Đăng kí học phần (8/2-11/2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học phần qua mạng cho sinh viên hệ chính quy
học kỳ 2, năm học 2010 – 2011

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần qua mạng môn học chính thức và môn học lại cho sinh viên hệ chính quy,  học kỳ 2, năm học 2010 – 2011 như sau:
-          Thời gian đăng ký: từ 8 giờ 00 ngày 08/02/2011 đến 17 giờ 00 ngày 11/02/2011.
-          Cách thức đăng ký:
o   Đăng ký trực tuyến trên mạng Internet tại Website của Phòng Đào tạo, địa chỉ: http://www.pdt.hcmussh.edu.vn, vào mục Đăng ký học phần.
o   Sinh viên sử dụng tài khoản của mình để đăng ký học phần (có hướng dẫn trên Website).
o   Nếu không đăng nhập được, quên mật khẩu hoặc thắc mắc về việc đăng ký học phần, sinh viên liên hệ theo địa chỉ email hoangvu0107@yahoo.com để được hướng dẫn.
-          Điều kiện đăng ký:
o   Sinh viên đăng ký đúng thời gian quy định.
o   Sinh viên đăng ký đúng học phần đã được thông báo cho khóa học.
o   Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện môn học trước và môn học tiên quyết.
o   Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không được vượt quá số tín chỉ cho phép (kể cả môn học lại).
-          Chỉnh sửa đăng ký học phần: thời gian chỉnh sửa đăng ký học phần được thực hiện qua mạng Internet, nội dung cụ thể sẽ thông báo vào ngày 14/02/2011.

 • Sinh viên lưu ý:
  • Đề nghị sinh viên đăng ký học phần theo quy định, Phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký trễ hạn.
  • Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.
  • Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đăng ký.
  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website của Trường (http://www.hcmussh.edu.vn) và của Phòng Đào tạo (http://www.pdt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký và nhận kết quả đăng ký.
  • Phòng Đào tạo chỉ trả phiếu kết quả đăng ký một lần cho Khoa, Bộ môn theo thời gian quy định (sẽ thông báo sau), không cấp lại lần 2 cho sinh viên, sinh viên tự bảo quản phiếu kết quả đăng ký của mình.
  • Thời gian và hình thức đăng ký môn học cải thiện sẽ được thông báo sau ngày 21/02/2011 (môn học cải thiện chỉ được đăng ký một lần và không được hủy).

                                                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2011
                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                           TS. Phạm Tấn Hạ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification